Jdi na obsah Jdi na menu

Ubytovací řád

 

1. Při příjezdu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 

2. Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 14:00 hod. Není-li potvrzeno jinak , je každému hostu rezervován pokoj do 18.00 hodin.
 

3. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou, nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu se další noc účtuje dle platného ceníku.

 

4. Penzion má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.

 

5. V době od 22,00 hod. do 7,00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v penzionu.
 

6. Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nekouřili, nepřemísťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
 

7. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče. Výjimkou jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, kulma a osobní počítač. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich použitím. Zakázáno je používání varných konvic a spirál.
 

8. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit vedoucímu nebo pracovníkům penzionu. V případě zjištění způsobené závady hostem, penzion si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.
 

9. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách penzionu.Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 

10. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.
 

11. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

 

12. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s penzionem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10:30 hodin posledního dne a pokoj uvolní.
 

13. Vedení penzionu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
 

14. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt

 

 

Tým penzionu  Blanka